vežbe jednom rukom

1 Horizontalno povlačenje unutra jednom rukom iz bočnog položaja
Horizontalno povlačenje unutra jednom rukom iz bočnog položaja
2 Veslanje jednom rukom na jednoj nozi
Veslanje jednom rukom na jednoj nozi
3 Veslanje jednom rukom na klupi
Veslanje jednom rukom na klupi
4 Spoljašnja rotacija ramena sajlom iz bočnog položaja
Spoljašnja rotacija ramena sajlom iz bočnog položaja
5 Unutrašnja rotacija ramena sajlom iz bočnog položaja
Unutrašnja rotacija ramena sajlom iz bočnog položaja
6 Potisakjednom rukom klečeći na jednoj nozi
Potisakjednom rukom klečeći na jednoj nozi
20 Kruženje loptom na zidu iz klečećeg položaja
Kruženje loptom na zidu iz klečećeg položaja