90/90 rotacija sa tegovima

Pokret se izvodi iz zgloba ramena. Podizanje ruku do polozaja 90 stepeni-rotacija ramena i vraćanje u početni položaj. Obratiti pažnju da se ramena ne podižu gore kod povlačenja, lopatice moraju biti stabilne.

8-10