Veslanje jednom rukom na klupi

Yauyeti stabilan oslonac kolenom i rukom sa iste strane na klupi. Povlačenje se radi suprotnom rukom bez narušavanja položaja - telo ne me da se pregiba i rotira i rame ruka koja je oslonjena na klupu ne sme da "propada".

8-12