Veslanje jednom rukom na jednoj nozi

Zauzeti stabilan polozaj na jednoj nozi i raditi povlačenje suprotnom rukom. Položaj tela ne sme biti narušen kod povlačenja, bez pregibanja i rotiranja kičme.

8-12