Spoljašnja rotacija ramena sajlom iz bočnog položaja

Rotacija se izvodi iz zgloba ramena bez pomeranja nadlaktice (levo-desno, gore-dole) dok je lopatica stabilna.

8-10